İcra İflas Hukuku

  • Teminatlı ve teminatsız alacakların tahsili
  • Taşınır, taşınmaz ve taşıt icra satışlarının takibi
  • Takiplerin durdurulması ve iptali
  • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri