İş Hukuku

  • Bireysel iş sözleşmeleri
  • İşe iade davaları
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti istemi davaları
  • Evlilik nedeni ile fesihler
  • İş kazası nedeni ile tazminat davaları