Şİrketler ve Tİcaret Hukuku

  • Şirket kuruluşu, cins değişikliği, pay ve hisse devri, satınalma ve birleşmeler, şirket tasfiyesi
  • Genel kurul toplantıları, ana sözleşme tadilleri
  • Yönetim kurulu kararları, şirket yönetimi temsil ve ilzamı
  • Lisans ve inhisari lisans sözleşmeleri
  • İflas ertelemesi
  • Menfi tespit davaları
  • Haksız rekabetin önlenmesi davaları