TÜketİcİ Hukuku

  • Alacak davaları
  • Ayıplı mal veya hizmet halinde açılacak davalar
  • İstirdat davaları
  • Tüketici sorunları hakem heyetine başvuruları